Gizlilik Politikası

 • GİZLİLİK ANLAŞMASI

  www.marinturk.com.tr alan adlı web sitesinin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları Beta Marina Liman ve Yat Çekek İşletmeciliği A.Ş.’ne (kısaca “MARINTURK” olarak anılacaktır) aittir.

  MARINTURK, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Anlaşması ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

  Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, kredi kartı ile ilgili bilgiler gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. MARINTURK, işbu Gizlilik Politikası’nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;

  a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

  b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

  MARINTURK, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

  MARINTURK’ün gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MARINTURK’ün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  MARINTURK, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını Çerez kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

  MARINTURK, işbu “Gizlilik Anlaşması” hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. MARINTURK’ün değişiklik yaptığı “Gizlilik Anlaşması” hükümleri, Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

 • İPTAL VE İADE ŞARTLARI

  1. İptal talebinde bulunan kullanıcının söz konusu talebini yazılı olarak MARINTURK’ün e-posta adresine iletmesi gerekmektedir.

  2. HİZMET ALAN tarafından bizzat kendi kredi kartı ile yapılan HİZMET VEREN’e olan borç miktarı kadar ya da onun altında yapılan ödemeler, HİZMET ALAN’ın söz konusu ödemeyi rıza dışı yaptığını ispat etmedikçe ve mahkeme tarafından iadeye ilişkin hüküm verilmedikçe yapılan ödeme iade edilmeyecektir.

  3. İptal işlemlerinde e-postanın ulaştığı tarih esas alınacaktır.

  4. Kredi kartı ile ödeme yapılmış ise; bankanın taksit sayısına göre yapmış olduğu kesintiler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinde yukarıdaki kesinti oranları uygulanır.

  5. İade işlemleri; HİZMET ALAN veya Üçüncü Şahıs, ödemeyi TL olarak yapmışsa TL üzerinden, döviz olarak yapmışsa ödemenin yapıldığı günkü TCMB Efektif Alış Kuru üzerinden hesaplanır.

  6. Nakit veya kredi kartıyla tek çekimde ödenmiş bütün kayıtlar için; iade ödemeleri, talep tarihinden itibaren 45 iş günü içerisinde yapılır.

  7. Eğer ödeme, taksitle gerçekleşmiş ve son taksit tarihi, söz konusu iade ödemesi son taksit tarihinden itibaren 45 iş günü içerisinde yapılır.

  8. Tüm kredi kartı ve banka havalesi iadeleri tahsilatın yapıldığı yöntemle yapılır.

  9. Banka havalesi ile tahsilat yapıldığı takdirde tahsilatın yapıldığı hesaba havale edilir.

  10. Kredi kartı ile tahsilat yapılmış ise iade tahsilat yapılan kredi kartına yapılır.

  11. Tahsilat sonrasında fatura vergi mükellefi olan kişi veya kuruma kesilmiş ise bu kişi ve kurumlardan iade faturası düzenlenmesi sonrasında iade yapılacaktır.

  12. Vergi mükellefi olmayan kişilere iade ‘’iade gider makbuzu düzenlenmesi’’ sonucunda iade mümkün olacaktır.

Marintürk sözleşme ek kuralları için Tıklayınız